Telefony: 885 142 131, 887 977 499, (85) 674 86 62      Oferta

EGMAX Zakład Higieny Pracy - prowadzimy szeroki zakres badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz w środowisku ogólnym na terenie całej Polski np. Białystok, Warszawa, Olsztyn, Gdańsk, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Toruń, Poznań, Katowice oraz Lublin.

Akredytowane badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia:

Pomiary w środowisku pracy
Pomiary w środowisku ogólnym
Pozostałe usługi:

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty