Telefony: 885 142 131, 887 977 499, (85) 674 86 62      Oznaczenia

EGMAX Zakład Higieny Pracy dokonuje oznaczeń substancji (zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji) dostarczonych przez inne laboratoria badawcze przy użyciu nowoczesnego sprzętu pomiarowo - badawczego.

Podczas wykonywanie analiz chemicznych próbek powietrza, używane są następujące metody: